Yönetim Sistemi Politikamız

KODİAK Bant olarak, faaliyetlerimizi gerçekleştirirken yasal mevzuat ve Entegre Yönetim Sistemi;
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartları şartlarına bağlı kalarak.Müşteri odaklı olup müşteri taleplerini zamanında, eksiksiz ve en iyi kalite de karşılamayı ve bu sayede müşteri memnuniyetini sürekli arttırmayı,
Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını en kısa sürede ve en doğru şekilde karşılayarak çalışanların bilgi ve beceri seviyelerinin artmasını sağlamayı, bu sayede çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmayı ve firma içi çalışan memnuniyetini sürekli hale getirmeye.
Çalışanlarımızca iş sağlığı ve güvenliğinin temel operasyonel öncelik olduğunun ve çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre bırakmamız gerekliliğinin benimsendiği bir kurum kültürü oluşturmayı,
İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli organizasyonel yapıyı ve sistemleri oluşturmayı ve geliştirmeyi Atıklarımızı kaynağında azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı ve bu sayede çevresel kirlenmeyi önlemeyi tükenebilir doğal kaynakları uygun kullanmayı.
Tesislerimizin, donanımlarımızın, proseslerimizin tasarımında ve değişikliklerinde, enerji kullanımında en büyük payı olan doğalgaz ve elektrik enerjisini verimli kullanmayı,
Her türlü ürün ve hizmet satınalımlarında enerji verimliliğini dikkate alarak enerji performansını arttırmayı,
Kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ile enerji performansımızdan etkilenen ilgili taraflarla sürekli istişare ve iletişim halinde olmayı,
Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tüm ilgili taraflara taahhüt ederiz.